uvádí...
Přejít na web Volba spotřebitelů

pravidla

Všeobecná pravidla hlasování

 1. Hlasování probíhá v termínu stanoveném zadavatelem od 1. 5. do 15. 5. 2023. Hlasovat je možné do 23:59:59 hod. posledního dne tohoto termínu. Seznam výherců bude zveřejněn 30. 5. 2023 na tomto webu.
 2. Do výběru výherců budou zařazeni všichni hlasující.
 3. Již jednou odeslanou odpověď nelze zpětně opravit.
 4. Soutěžit mohou pouze osoby starší 18 let.
 5. Soutěžit mohou občané a rezidenti České nebo Slovenské republiky.
 6. Výherce je kontaktován společností ATOZ Marketing Services informačním e-mailem na adresu, kterou uvedl ve své odpovědi.
 7. Výherce je povinen do 14 dnů ode dne obdržení e-mailu, kterým byl informován o výhře, potvrdit svým e-mailem doručení informace o výhře a zájem o převzetí výhry na e-mailovou adresu, ze které obdržel informaci o výhře. Způsob, event. místo převzetí výhry, stanoví na základě charakteru výhry společnost Atoz.
 8. Pokud je výhra zasílána na adresu výherce, je povinen ve svém potvrzovacím e-mailu uvést adresu, na kterou požaduje výhru zaslat.
 9. V případě, že kontaktní údaje zaslané výhercem, určeným podle podmínek soutěže nejsou správné nebo kompletní (neúplná adresa) a není tak možné výhru doručit, či výherce vybraný na základě svého pořadí podle podmínek soutěže/soutěžní ankety nesplní jakoukoli z dalších podmínek soutěže/soutěžní ankety, je vybrán jako další výherce jiný uživatel.
 10. Pokud výherce do 14 dnů od okamžiku zaslání e-mailu s informací o výhře nereaguje a nezašle údaje nutné k zaslání výhry (adresa, číslo telefonu), je určen jako náhradník uživatel, který je uveden v chronologickém seznamu jako další v pořadí.
 11. Účastí uděluje soutěžící souhlas se zpracováním kontaktních údajů. Souhlas platí po dobu deseti let, ale může být kdykoliv odvolán. Správcem poskytnutých údajů je společnost ATOZ Marketing Services, spol. s.r.o., se sídlem Holečkova 29, Praha 5, IČO: 48117706. Údaje jsou zpracovávány podle zásad ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde
 12. Naposledy aktualizováno: 18. dubna 2023

© 2024 Atoz Group